Op 16 mei 1944 werden aan beide zijden van de Merwede honderden jonge mannen
opgepakt en door de bezetter weggevoerd. Velen van hen keerden nooit terug.

Vorige persoon (W.F. Klop) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Knaap)

Naam: Arie de Kluijver
Roepnaam: Arie
Geboren:Woensdag 13 Januari 1926 te Sliedrecht
Adres:C 211
Woonplaats:Sliedrecht
Beroep:Schippersknecht
 
Anmeldung Lippendorf 19 Oorlogsgraf Arie de Kluijver te Sliedrecht (G 87, laag 2) Arie de Kluijver Rouwkaart Arie de Kluijver Overlijdensadvertentie Arie de Kluijver in de Merwestreek van 4 november 1949 Brief van Dienst Identificatie en Berging over herbegrafenis Arie de Kluijver te Sliedrecht Brief van de Oorlogsgravenstichting over plaatsing steen op het graf van Arie de Kluijver Briefkaart uit Böhlen van Arie de Kluijver aan zijn ouders, gestempeld september 1944 Dankbetuiging in de krant van familie De Kluijver na de herbegrafenis van zoon Arie Advertentie in Merwestreek november 1949 waarin herbegrafenis Arie de Kluijver wordt aangekondigd Stukje, waarschijnlijk uit de Kerkbode, over de dienst voor G. de Bruin, T. Ceelen en A. de Kluijver Stukje uit de Merwestreek van 11 november 1949 over herbegrafenis G. de Bruin, T. Ceelen en A. de Kluijver Brief d.d. 8 november 1949 van Burgemeester Winkler dat hij niet bij de herbegrafenis van Arie de Kluijver kan zijn Lijst (2) die Henk de Jong in De Kippe te Lippendorf bijhield van overleden gevangenen Oorlogsgraven van Arie de Kluijver en Gerrit de Bruijn na de herschikking in jan. 2011 (www.ogs.nl) Lijst van te Borna overleden mannen (met daarop de Merwedegijzelaars Koesveld en De Kluijver) Duitse overlijdensakte Arie de Kluijver, aantekeningen ambtenaar burgerlijke stand Sliedrecht De op 28 april 2018 gelegde Struikelsteen voor Arie de Kluijver aan de Molendijk 25 in Sliedrecht.
 
Opgepakt bij de Razzia in Sliedrecht en Hardinxveld van 16 mei 1944: Onbekend .
 
Op dinsdag 16 mei 1944 per overvalwagen afgevoerd naar het PDA in Amersfoort
 
In het PDA werden alle persoonsgegevens genoteerd waaronder het beroep van de gevangene.
Gevangenenr:1177
 
Tussen 16 mei 1944 en 7 juli 1944 werden 263 gegijzelden vrijgelaten
Arie de Kluijver is NIET vrijgelaten
 
Op 7 juli 1944 's-morgens om 02:30 uur werden de gevangenen afgemarcheerd naar het station in Amersfoort om per trein naar Duitsland vervoerd te worden.
 
Kampen in duitsland:
Plaats, kamp: Schkopau, Gemeinschaftslager
Plaats, kamp: Lippendorf, De Kippe
Plaats, kamp: Peres, Alpenrose
 
Werkplekken in duitsland:
Plaats, plek: Böhlen / Lippendorf, BRABAG en de A.S.W.
 
Overleden: Donderdag 11 Januari 1945 te Peres, Landkreis Borna
Herbegraven: Dinsdag 8 November 1949 te Sliedrecht (Graf G 87, laag 2)
 
Persoonlijk verhaal:
 

Het persoonlijke verhaal van Arie de Kluijver is mij in augustus 2015 toegestuurd door zijn broer Henk en zus Maartje.

‘Arie was in de tijd van de razzia van 16 mei 1944 schippersknecht. Door de oorlog en door de inbeslagname van het schip waarop hij werkte, was hij echter tijdelijk zonder werk. Om toch wat te verdienen was Arie bij melkboer Cees Koorevaar in dienst. Op de dag van de razzia hoorde hij bij een klant - op circa 500 meter van zijn ouderlijk huis aan de C 211 - wat er die dag speelde. Hij is toen in lichte paniek zo snel mogelijk naar huis gaan. Voordat er ook maar een plan gemaakt kon worden (bijvoorbeeld dat Arie zich ergens zou verstoppen), waren de Duitse soldaten al binnen. Voor de ogen van de hevig geschrokken aanwezige familie werd hij meegenomen en brachten ze hem naar het verzamelpunt bij de Nederlands Hervormde kerk. Later die dag werd Arie met lotgenoten naar het station gebracht voor transport naar Amersfoort. Onze vader moest enige tijd later wat kleding naar Kamp Amersfoort brengen. Dit kon hij aan de poort afgeven zonder dat hij zijn zoon mocht zien. De rest van de geschiedenis is bekend.

Het bericht van Aries overlijden kwam pas twee maanden na zijn dood op een vrij ontactische manier bij onze familie aan. Op een zaterdag in maart 1945 kwam onze zus Maartje (toen 12 jaar oud) iemand op de dijk tegen die het haar vertelde. Deze man was waarschijnlijk op de hoogte via Henk de Jong, een Sliedrechtse Merwedegijzelaar die als Sanitäter in de Duitse kampen De Kippe en Alpenrose werkzaam was. Hij verpleegde er vele jongens en administreerde de overleden gevangenen zorgvuldig op vellen papier. Op 11 januari 1945 noteerde hij het overlijden van Arie in Peres (24 km. ten zuiden van Leipzig) en hij heeft daar waarschijnlijk iets over naar huis geschreven. De man die mijn zus sprak had geen idee, dat onze familie nog niet van het overlijden van Arie op de hoogte was. In die onwetendheid begon hij hierover een gesprek met Maartje, die toen begreep dat Arie niet meer leefde. Met het nog onverwerkte verdriet van het overlijden van een andere broer drie jaar daarvoor (Piet, 13 jaar oud), is zij naar huis gerend om het droeve nieuws aan onze ouders te vertellen. De bevrijding van Nederland twee maanden later was derhalve voor onze familie moeilijk als een feest te zien'.


Vorige persoon (W.F. Klop) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Knaap)