Over deze site

Anja van der Starre aan de Neddendorf te Walbeck, augustus 2005 De lift naar de zoutmijn op 360 meter onder de grond (Schacht Marie), augustus 2005. De kolossale liftschacht naar de zoutmijn op 360 meter diepte (Schacht Marie), augustus 2005 Haar verhaal, Anja van der Starre in tijdschrift Margriet, september 2007 Bas van der Starre met dochter Anja (1967)

In de zomer van 2005 maakte ik een korte reis naar voormalig Oost-Duitsland.
Via (Kamp) Amersfoort, Bad-Bentheim en Braunschweig richting de Duitse Deelstaat Sachsen-Anhalt. Voornaamste doel van de trip was het dorpje Walbeck te bezoeken.

Ik trad hiermee in de voetsporen van mijn vader, Bas van der Starre, die deze reis 61 jaar geleden ook maakte. Helaas was het voor hem geen vrije keuze en ging het ook niet om een kort verblijf. Op 16 mei 1944 werd hij (met nog honderden andere jonge mannen) in Sliedrecht tijdens een vergeldingsrazzia door de Duitsers opgepakt, waarna hij werd afgevoerd naar Kamp Amersfoort. In de nacht van 6 op 7 juli van dat jaar vond er vanuit Amersfoort een groot transport naar Duitsland plaats. In deze trein zaten meer dan 600 mannen: de Merwedegijzelaars (waaronder mijn vader) en een grote groep mannen uit Beverwijk en Bedum, die in april 1944 tijdens soortgelijke razzia’s in deze plaatsen waren opgepakt. In Braunschweig werd de groep gesplitst en afgevoerd naar diverse kampen. Mijn vader kwam in Kamp Walbeck terecht, waar hij tewerk werd gesteld in een 360 meter onder de grond gelegen zoutmijn (Schacht Gerhard). In april 1945 werd hij daar door de Amerikanen bevrijd.

Ik kan niet anders zeggen dan dat het bezoek aan Walbeck en 'Schacht Marie’ (de zoutmijn die ondergronds verbonden was met ‘Schacht Gerhard’, de thans niet meer toegankelijke mijn waar mijn vader werkte) diepe indruk op mij heeft gemaakt. Een heftige ervaring, die ik niet had willen missen: ik heb er de afschuwelijke periode uit het leven van mijn vader eindelijk een plaatsje in mijn eigen leven door kunnen geven.

Mede daarom besloot ik bij thuiskomst om er wat mee te doen, een site op Internet bleek het meest voor de hand liggend. Cor Bart uit Beverwijk bleek al eerder eenzelfde idee te hebben gehad, namelijk het opzetten van een site voor de groep mannen die op 16 april 1944 in Beverwijk en Velsen-Noord waren opgepakt. Zijn site www.razziabeverwijk.nl is een prachtig digitaal monument. Ik was er bijzonder van onder de indruk en heb contact met Cor gezocht. Zo is het balletje gaan rollen en sinds 5 december 2005 heeft Cors site een ’zusje’: www.merwedegijzelaars.nl.

Deze site is in de eerste plaats een eerbetoon aan de mannen die op 16 mei 1944 hun vrijheid en in sommige gevallen hun leven verloren. Bij veel overlevenden zijn de wonden, die de kampperiode bij hen sloeg, nooit genezen. Maatschappelijke steun of erkenning was er niet of nauwelijks, mede daardoor hebben velen de traumatische ervaringen niet kunnen verwerken. Dat dit hen in hun latere gezinsleven parten speelde, behoeft geen betoog. Aan de echtgenotes en kinderen van deze mannen wil ik deze site daarom eveneens graag opdragen. Tenslotte hoop ik dat dit digitale monument tot nadenken stemt en dat dit stukje trieste geschiedenis niet in de vergetelheid raakt.

De informatie op deze site heb ik met zorg verzameld. Helaas kan het voorkomen, dat er gegevens ontbreken of onjuist vermeld staan. In dat geval stel ik het bijzonder op prijs, dat u mij dat laat weten via ‘Contact’ .

Hartelijk dank voor uw belangstelling,
Anja van der Starre (02-06-1967)
Dordrecht, december 2005