Persbericht Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat de Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 in werking is getreden. Mensen die actief aan het verzet hebben deelgenomen en daardoor tenminste 10% invalide zijn geworden, kunnen op grond van deze wet recht op een buitengewoon pensioen hebben. Sinds 1947 hebben veel (weduwen of weduwnaars van) verzetsdeelnemers een beroep op deze wet gedaan. Uit onderzoek is echter gebleken dat (weduwen van) Nederlandse gijzelaars en represailleslachtoffers vaak niet weten dat zij ook in aanmerking kunnen komen voor een buitengewoon pensioen. Tot op heden hebben slechts 41 (weduwen van) Merwedegijzelaars een aanvraag voor een buitengewoon pensioen ingediend.

Als u tijdens de Tweede Wereldoorlog gijzelaar of represailleslachtoffer bent geweest, of weduwe bent van iemand die dit heeft meegemaakt, dan kunt u een aanvraag indienen bij de Pensioen- en Uitkeringsraad in Heerlen. Uiteraard zal dan door de Pensioen- en Uitkeringsraad worden onderzocht of u in aanmerking kunt komen voor de toekenning van een buitengewoon pensioen.

Belangrijk is dat u in uw aanvraagbrief uw adres en telefoonnummer vermeldt, zodat wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u kunnen opnemen over de verdere procedure.


Pensioen- en Uitkeringsraad, Wetten Buitengewoon Pensioen
Postbus 4885, 6411 EJ Heerlen
tel: 045-5792561/fax: 045-5794039
e-mail: purwbp@abp.nl

Slachtoffers gezocht voor oorlogsuitkering, artikel uit AD/Dordtenaar d.d. 25 april 2007 Buitengewoon pensioen te weinig gebruikt, artikel uit Kompas d.d. 3 mei 2007
Pensioen- en Uitkeringsraad | donderdag 26 april 2007, 16:31