Site Merwedegijzelaars door KB aangemerkt als digitaal erfgoed

Vorige week heb ik een mail van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gekregen dat ze mijn site over de Merwedegijzelaars aanmerken als digitaal erfgoed. De KB is wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties. Hierin staat dat KB het als haar taak ziet ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden worden sites gearchiveerd die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving.

Ook de 'zustersites' www.razziabeverwijk.nl van Cor Bart en www.groningergijzelaars.nl van Henk Brondijk is de eer van digitaal archiveren te beurt gevallen. Een heuglijk feit waar wij, als initiatiefnemers en beheerders, bijzonder mee ingenomen zijn. Wij danken Bert Hekman voor het bouwen van de sites.

De KB zal de sites vanaf 17 maart 2016 archiveren en duurzaam opslaan. Daarna worden regelmatig opeenvolgende versies opgenomen. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.

'Website over razzia waardevol' bericht uit AD/De Dordtenaar dd 25-02-2016
Anja van der Starre | woensdag 24 februari 2016, 16:33