Werkplek BRABAG en de A.S.W., Böhlen / Espenhain

Zoek iedereen die op deze plek gewerkt heeft »


Ausweis ASW, BKW Espenhain van Bas van den Herik Inlichtingenbrief over tewerkstelling Bas van den Herik in Espenhain Op 8 januari 1945 wordt  Bas van den Herik behandeld in het Desinfektionsanstalt  te Espenhain
BRABAG = BRAunkohle Benzin AG. In deze fabriek werd synthetische benzine gemaakt uit bruinkool (zie onder LEUNA).

A.S.W. = Algemeine Sächsische Werke.

De BRABAG maakte synthetische benzine uit bruinkool. De A.S.W. was eigenaar van de electriciteits-centrale die met bruinkool gestookt werd en naast de BRABAG stond.