In de nacht van 9 op 10 mei 1944 schiet het verzet bij de Helsluis twee landwachters dood. Als represaille worden in de week daarna aan beide zijden van de rivier de Merwede honderden veelal jonge mannen opgepakt en door de bezetter weggevoerd. Van deze mannen keren er 26 niet terug.

Vorige persoon (P.C. Baardman) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J.W. Baelde)
hart

11 personen hebben Isaäc Jan Baelde in hun hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Isaäc Jan Baelde
Roepnaam: Isaäc
 
Geboren:dinsdag 1 februari 1921 te Werkendam
Overleden: maandag 3 oktober 2011 te Biesbosch, gemeente Werkendam
Begraven: zaterdag 8 oktober 2011 te Werkendam, Borcharenweg
 
Adres:Bandijk 76
Woonplaats:Werkendam
Beroep:Landarbeider
 
Plankje gemaakt door Isaac Baëlde (Bron: Boekje Brabantse Merwedegijzelaars) Isaäc Baëlde (Bron: boekje Brabantse Merwedegijzelaars) Transportkaart Isaäc Baelde vanuit Kamp Amersfoort (Bron: digitaal archief ITS Bad Arolsen) Häftlingsgeldverwaltung van Isaäc Baelde Kamp Amersfoort (Bron: digitaal archief ITS Bad Arolsen) Afschrift brief uit CABR dossier 71055 Smederij Jaap de Kreek aan de Bandijk in Werkendam Kassenbeleg Kamp Amersfoort van mannen die zijn vrijgelaten op 6 juli 1944 Administratiekaart Isaäc Baelde in Kamp Amersfoort
 
Opgepakt op 16 mei 1944 bij de vergeldingsrazzia te Sliedrecht, Giessendam, Hardinxveld, Werkendam en de Biesbosch: op het boerenland in de Biesbosch.
 
Op dinsdag 16 mei 1944 per overvalwagen afgevoerd naar het PDA in Amersfoort
 
In het PDA ingeschreven onder gevangenenummer: 1079
 
Tussen 16 mei 1944 en 7 juli 1944 werden 263 gegijzelden vrijgelaten
Isaäc Jan Baelde is vrijgelaten: donderdag 6 juli 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

In het boekje Brabantse Merwedegijzelaars (uitgave Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. uit mei 2011) lezen we het volgende:

De heer Isaäc Baelde wordt tijdens de razzia samen met zijn broer Jan en Jan Kolff opgepakt. Bij smid De Kreek aan de Bandijk worden de boerenzonen en -knechten verzameld en met een mitrailleur bewaakt. Daarna worden ze op transport gezet naar Kamp Amersfoort. Isaäc Baelde wordt daar weer vrijgelaten, maar zijn broer Jan wordt op transport naar Duitsland gesteld.


Ten aanzien van enkele Hardinxveldse en Werkendamse Merwedegijzelaars liggen in het CABR dossier 71055 van de NSB-er Cornelis Leendert Verhagen uit Hardinxveld enkele verklaringen over de hulp die laatstgenoemde geboden heeft bij hun vrijlating. Hieronder een dergelijke verklaring (stuk 70):

Ondergeteekenden Verklaren:

dat zij op 16 Mei 1944 met een razzia te Hardinxveld enz. door de Duitschers zijn opgepakt en naar Amersfoort overgebracht.

dat zij met voorspraak en buitengewone medewerking van den Heer C.L. Verhagen geb. 21 Mei 1887 wonende te Hardinxveld, den 17 Juni 1944 in vrijheid zijn gesteld, waaraan zij waarschijnlijk hun leven te danken hebben.

Geteekend den 10 Juni 1900 zes en veertig.

W.L.Versluis Buldersteeg 117, Hardinxveld.     

J. van Lopik Buldersteeg 138, Hardinxveld

J. de Bruin Parallelweg, Hardinxveld     

I. den Bulder Biesbosch, Werkendam

J. Prins, Biesbosch, Werkendam

Op het 'Entlassungenoverzicht' en de transportkaart vanuit Kamp Amersfoort staat Isaäc Baelde echter geregistreerd als vrijgelaten op 6 juli 1944. Het is aannemelijk dat we die datum aan moeten houden.


Vorige persoon (P.C. Baardman) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J.W. Baelde)