In de nacht van 9 op 10 mei 1944 schiet het verzet bij de Helsluis twee landwachters dood. Als represaille worden in de week daarna aan beide zijden van de rivier de Merwede honderden veelal jonge mannen opgepakt en door de bezetter weggevoerd. Van deze mannen keren er 26 niet terug.

Vorige persoon (G.G. Bruin) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (T.J. Bruin)
hart

2 personen hebben Jan de Bruin in hun hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Jan de Bruin
Roepnaam: Jan
 
Geboren:zondag 10 juni 1923 te Hardinxveld
 
Adres:Parallelweg 93
Woonplaats:Hardinxveld
Beroep:Boerenknecht
 
Afschrift brief uit CABR dossier 71055
 
Opgepakt op 16 mei 1944 bij de vergeldingsrazzia te Sliedrecht, Giessendam, Hardinxveld, Werkendam en de Biesbosch in de Parallelweg 93, Hardinxveld.
 
Op dinsdag 16 mei 1944 per overvalwagen afgevoerd naar het PDA in Amersfoort
 
Tussen 16 mei 1944 en 7 juli 1944 werden 263 gegijzelden vrijgelaten
Jan de Bruin is vrijgelaten: zaterdag 17 juni 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

De naam van Jan de Bruin is op 28 januari 2018 aan de website toegevoegd na intensief speurwerk van Wim van den Heerik. Hij ontdekte dat er ten aanzien van enkele Hardinxveldse en Werkendamse Merwedegijzelaars in het CABR dossier 71055 van de NSB-er Cornelis Leendert Verhagen uit Hardinxveld enkele verklaringen liggen over de hulp die laatstgenoemde geboden heeft bij hun eventuele vrijlating. Hieronder een dergelijke verklaring (stuk 70):

Ondergeteekenden Verklaren:

dat zij op 16 Mei 1944 met een razzia te Hardinxveld enz. door de Duitschers zijn opgepakt en naar Amersfoort overgebracht.

dat zij met voorspraak en buitengewone medewerking van den Heer C.L. Verhagen geb. 21 Mei 1887 wonende te Hardinxveld, den 17 Juni 1944 in vrijheid zijn gesteld, waaraan zij waarschijnlijk hun leven te danken hebben.

Geteekend den 10 Juni 1900 zes en veertig.

W.L.Versluis Buldersteeg 117, Hardinxveld.     

J. van Lopik Buldersteeg 138, Hardinxveld

J. de Bruin Parallelweg, Hardinxveld     

I. den Bulder Biesbosch, Werkendam

J. Prins, Biesbosch, Werkendam

In een brief d.d. 12 juni 1946 van Jan de Bruins werkgever A. Slob met aanwijzing tot de vrijlating van Jan de Bruin wordt het adres Parallelweg 99 genoemd, wat het adres is van de familie De Bruin na de verhuizing op 9 januari 1946.


Vorige persoon (G.G. Bruin) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (T.J. Bruin)