Nieuws

DVD 'Sprekende beelden' met getuigenverhalen

Het 4 en 5 mei Comité heeft dit jaar opnieuw een DVD 'sprekende beelden' gemaakt. Op de DVD vertellen oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden hun persoonlijke en vaak aangrijpende verhaal bij 9 oorlogsmonumenten. Op een van de filmpjes komt Merwedegijzelaar Job van der Linden (89) uit Hardinxveld-Giessendam aan het woord. Zijn leven veranderde drastisch toen hij bij de razzia van 16 mei 1944 werd opgepakt. Op de website van het 4 en 5 mei Comité is het filmpje over Job van der Linden te zien.

Anja van der Starre | vrijdag 18 april 2008, 11:29

Borstbeeld Willem Aantjes

Op 25 januari 2008 plaatste AD/De Dordtenaar mijn ingezonden brief, waarvan u onderstaand de tekst kunt lezen (zie ook onder Foto's -> Artikelen uit de media 2008).


De CDA regio Alblasserwaard heeft gemeend Willem Aantjes te moeten eren met een bronzen buste in de voortuin van zijn ouderlijk huis in zijn geboortedorp Bleskensgraaf. De Alblasserwaardse CDA-ers willen met het beeld, dat woensdag 16 januari 2008 onthuld werd, hun waardering tonen voor een groot streek- en partijgenoot. Het is bekend, dat deze streekgenoot er door toedoen van Dr. Lou de Jong in de jaren 70 onterecht van werd beschuldigd lid te zijn geweest van de Waffen-SS. Hoewel dit een onware aantijging bleek, blijft het feit dat Willem Aantjes na de oorlog drie decennia lang misleidende verklaringen heeft afgelegd over zijn oorlogsverleden. Volgens waarnemend voorzitter Arie Slob van het CDA regio Alblasserwaard begrijpelijk: ‘Dat je er na de oorlog over zweeg dat je wel iets voor de Duitsers had gedaan, is natuurlijk niet zo gek. Eigenlijk heeft hij daar zijn hele leven onder geleden’ (citaat uit AD/De Dordtenaar van 7 januari 2008).

Ik denk aan de vele honderden jonge mannen die op 16 mei 1944 bij een grootscheepse razzia in de Alblasserwaard zijn opgepakt. Via Kamp Amersfoort belandden vele van deze zogenaamde Merwedegijzelaars in Duitsland, waar zij in kampen te werk werden gesteld. Degenen die na de oorlog vaak geestelijk en lichamelijk verminkt terugkeerden, werden in hun vaderland als derderangsburgers ontvangen. Voor hen geen waardering of begrip voor het doorstane leed en ervaren onrecht. Zij wilden niet zwijgen over wat zij voor de Duitsers hadden moeten doen, maar vonden geen luisterend oor. Ook zij – en hun families - hebben hier hun hele leven onder geleden. Maar helaas ... voor deze streekgenoten, waarvoor diep respect op zijn plaats is, zal er geen beeld verrijzen.

Anja van der Starre | donderdag 24 januari 2008, 09:17

Persbericht Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat de Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 in werking is getreden. Mensen die actief aan het verzet hebben deelgenomen en daardoor tenminste 10% invalide zijn geworden, kunnen op grond van deze wet recht op een buitengewoon pensioen hebben. Sinds 1947 hebben veel (weduwen of weduwnaars van) verzetsdeelnemers een beroep op deze wet gedaan. Uit onderzoek is echter gebleken dat (weduwen van) Nederlandse gijzelaars en represailleslachtoffers vaak niet weten dat zij ook in aanmerking kunnen komen voor een buitengewoon pensioen. Tot op heden hebben slechts 41 (weduwen van) Merwedegijzelaars een aanvraag voor een buitengewoon pensioen ingediend.

Als u tijdens de Tweede Wereldoorlog gijzelaar of represailleslachtoffer bent geweest, of weduwe bent van iemand die dit heeft meegemaakt, dan kunt u een aanvraag indienen bij de Pensioen- en Uitkeringsraad in Heerlen. Uiteraard zal dan door de Pensioen- en Uitkeringsraad worden onderzocht of u in aanmerking kunt komen voor de toekenning van een buitengewoon pensioen.

Belangrijk is dat u in uw aanvraagbrief uw adres en telefoonnummer vermeldt, zodat wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u kunnen opnemen over de verdere procedure.


Pensioen- en Uitkeringsraad, Wetten Buitengewoon Pensioen
Postbus 4885, 6411 EJ Heerlen
tel: 045-5792561/fax: 045-5794039
e-mail: purwbp@abp.nl

Slachtoffers gezocht voor oorlogsuitkering, artikel uit AD/Dordtenaar d.d. 25 april 2007 Buitengewoon pensioen te weinig gebruikt, artikel uit Kompas d.d. 3 mei 2007
Pensioen- en Uitkeringsraad | donderdag 26 april 2007, 16:31

Wel/niet opgepakt - snel vrijgelaten

De heer Albertus Ambachtsheer uit Hardinxveld heeft enige tijd op de namenlijst gestaan van deze site. Het was echter onzeker of hij wel bij de razzia van 16 mei 1944 was opgepakt. Via de Stichting Hart voor Kamp Amersfoort bereikte mij de informatie dat de heer Ambachtsheer vermoedelijk in oktober 1944 gearresteerd is. In 1948 is er 3x een bericht (zie onder Foto's --> Overigen) geplaatst in het blad Appèl (in februari, maart en april). De heer Ambachtsheer is volgens informatie van de Oorlogsgravenstichting op 20 maart 1945 te Duitsland overleden en is begraven in Dachau.


Andere namen die wel circuleren in archieven zijn die van Arie Bot(h), Karel van Hartingsvelt en Willem Kamsteeg. Deze namen komen echter niet voor op de transportlijst van 7 juli van Kamp Amersfoort naar Duitsland.

Opgepakt en weer vrijgelaten
Tijdens de razzia werden op het station van Hardinxveld ook de heren Jan Ames en Wim van Eck uit Leerdam staande gehouden. Beiden werden echter dezelfde dag nog vrijgelaten. Jan Ames was vermoedelijk in het bezit van goede vervalste papieren en Wim van Eck werd op vrije voeten gesteld wegens vermeende dyfterie. De namen van beide heren vindt u vanwege de snelle invrijheidsstelling niet terug in de namenlijst op deze site.

Anja van der Starre | maandag 4 december 2006, 20:26

Site Merwedegijzelaars operationeel

De site Merwedegijzelaars is per 4 december 2005 operationeel, met dank aan Cor Bart en Bert Hekman. Deze site is uiteraard (nog) niet volledig. De komende periode zal ik gebruiken om alle namen van de bij de razzia opgepakte mannen in te voeren. Heeft u nieuwe of aanvullende informatie, dan stel ik het bijzonder op prijs als u contact met mij opneemt.


In liefdevolle herinnering aan mijn vader,
Anja van der Starre
5 december 2005

Anja van der Starre | maandag 5 december 2005, 14:10
« 1 2 3 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »