Nieuws

Impressie van de legging eerste elf Struikelstenen in Sliedrecht

Klik hier voor een impressie van de legging van de eerste elf Struikelstenen in Sliedrecht door Gunter Demnig op maandag 6 februari 2017.

Anja van der Starre | zaterdag 25 februari 2017, 22:04

Struikelsteen voor Sliedrechtse Klaas Görtemöller op 6 februari 2017

Maandag 6 februari 2017 om 9.00 uur zal Gunter Demnig in Sliedrecht de eerste elf struikelstenen leggen van de in totaal circa 40 te plaatsen stenen. Tien stenen zijn voor twee Joodse families (Hartog den Hartog en Kleinkramer) en één is voor Merwedegijzelaar Klaas Görtemöller. Iedereen is van harte welkom de steenlegging bij te wonen op de adressen aan de Adriaan Volkersingel 22 en 25 en Molendijk (ter hoogte van nummer 160). Daarna is er gelegenheid nog met elkaar na te praten in het kantoor van de ABB aan de Molendijk 160. Voor meer informatie zie: http://hetkompassliedrecht.nl/lokaal/eerste-struikelstenen-begin-volgend-jaar-geplaatst-191955 en http://www.struikelstenensliedrecht.nl.

 

De Struikelsteen voor Klaas Görtemöller aan de Molendijk 160 in Sliedrecht Teus Görtemöller en zijn vrouw met de Struikelsteen voor hun (schoon)vader (6 februari 2017)
Anja van der Starre | zondag 11 december 2016, 18:08

Gedicht 16 mei 1944 - 16 mei 2016

de appelboom
zit zonder bloesem
de wind van het weekend
blies hem leeg
de rozenknop verraadt
verscholen rood
de Grote Kerk
wordt voorbij gefietst
door vroege Pinkstervierders
verhaalt in niets
van 16 mei vorig jaar
het jaar daarvoor
bakstenen verzwijgen
de geschiedenis
stoeptegels dragen
belopen dameslaarzen
die even dralen
bij een rijtje namen
misschien ging de ranke hand
over het koper
misschien keek ze omhoog
vroeg ze zich af
hoe de wolken waren
toen arme zielen
zich verzamelden
nog eens opkeken
naar de ruiten
van de Grote Kerk
opkeken naar dwarrelend
appelboombloesemblad
het dorp
kwam zonder bloesem
de oostenwind
blies haar leeg
belopen dameslaarzen
keren huiswaarts
met lege handen

Petra M. Heerenwaaijer 

Gedicht in Het Kompas van de Sliedrechtse dorpsdichteres Petra M. Heerenwaaijer (19-05-2016)
Petra M. Heerenwaaijer | zaterdag 21 mei 2016, 19:14

Stichting Struikelstenen Sliedrecht opgericht

Op woensdag 20 april 2016 is de Stichting Struikelstenen Sliedrecht opgericht. De vier mensen, die zich sinds de zomer 2015 hebben ingespannen om ook in Sliedrecht struikelstenen geplaatst te krijgen, hebben recent versterking gekregen van Gwen Talsma. Gwen, die de rol van voorzitter van de Stichting op zich neemt, is in Sliedrecht beter bekend onder haar pseudoniem van dorpsdichter Petra M. Herwaaijer. Het stichtingsbestuur bestaat verder uit Ronald Kitsz, Maria Stam, Anja van der Starre en Gerrit Venis.

De planning is dat Gunter Demnig, kunstenaar en initiatiefnemer van het project 'Stolpersteine', in het voorjaar van 2017 naar Sliedrecht komt om de eerste stenen te leggen. Inmiddels is er door middel van crowdfunding ruim € 2.700,- binnengehaald. De Stichting zal zich dit jaar hard maken om het resterende bedrag voor alle te plaatsen stenen, vooralsnog zo'n 30, bij elkaar te krijgen. Het gaat dan om uit ons dorp weggevoerde Joden, Merwedegijzelaars en waarschijnlijk ook onderduikers die de oorlog in gevangenschap niet hebben overleefd. 

Op dit moment werkt de Stichting aan het opzetten van een website, waar alle relevante informatie over deze mensen en het huis waar zij destijds woonden straks terug te vinden moet zijn. Ook zal de Stichting zorgdragen voor het onderhoud van de struikelstenen nadat ze geplaatst zijn.

Oprichting Stichting Struikelstenen Sliedrecht met notaris Papaïoannou (voor in het midden), april 2016
Anja van der Starre | zondag 1 mei 2016, 11:22

Site Merwedegijzelaars door KB aangemerkt als digitaal erfgoed

Vorige week heb ik een mail van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gekregen dat ze mijn site over de Merwedegijzelaars aanmerken als digitaal erfgoed. De KB is wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties. Hierin staat dat KB het als haar taak ziet ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden worden sites gearchiveerd die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving.

Ook de 'zustersites' www.razziabeverwijk.nl van Cor Bart en www.groningergijzelaars.nl van Henk Brondijk is de eer van digitaal archiveren te beurt gevallen. Een heuglijk feit waar wij, als initiatiefnemers en beheerders, bijzonder mee ingenomen zijn. Wij danken Bert Hekman voor het bouwen van de sites.

De KB zal de sites vanaf 17 maart 2016 archiveren en duurzaam opslaan. Daarna worden regelmatig opeenvolgende versies opgenomen. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.

'Website over razzia waardevol' bericht uit AD/De Dordtenaar dd 25-02-2016
Anja van der Starre | woensdag 24 februari 2016, 16:33
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »