Nieuws

Presentatie over Merwedegijzelaars tijdens ledencontactmiddag PCOB Sliedrecht

Op dinsdagmiddag 19 mei 2015 geef ik samen met de Historische Vereniging Sliedrecht invulling aan een ledencontactmiddag van de PCOB, afdeling Sliedrecht. Het programma ziet er als volgt uit: de Historische Vereniging Sliedrecht vertoont de film 'Sliedrecht in oorlogstijd' en ik geef een presentatie over de 'Merwedegijzelaars'. Leden en bezoekers hebben ongetwijfeld de mogelijkheid om hun persoonlijke ervaringen met de bezetting en de bevrijding onder woorden te brengen tijdens deze middag.

De middag, die plaatsvindt in de Maranathakerk aan de Lijsterweg 2 in Sliedrecht, begint om 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Anja van der Starre | donderdag 14 mei 2015, 20:52

Herdenking op 4 mei 2015

Op 4 mei herdenken wij tijdens de Nationale Dodenherdenking de slachtoffers van oorlogshandelingen. Tijdens de herdenking in de gemeentes Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam wordt onder andere een krans gelegd ter ere van de Merwedegijzelaars.

In Sliedrecht wordt om 19.20 uur bij het oude raadhuis verzameld, waarna de Stille Tocht om 19.43 uur naar het monument aan de Stationsweg vertrekt. In Hardinxveld-Giessendam wordt om 19.15 uur verzameld bij het sportpark aan de Sluisweg (kantine Voetbalvereniging Hardinxveld), waarna men om 19.30 uur naar het monument vertrekt.

Om 20.00 uur worden er in beide gemeentes twee minuten stilte in acht genomen, daarna volgt het zingen van het volkslied, een toespraak van burgemeester B. van Hemmen (Sliedrecht) en burgemeester R.H. Augusteijn (Hardinxveld-Giessendam) en het leggen van de kransen. Namens de Merwedegijzelaars wordt de krans in Hardinxveld-Giessendam gelegd door de heer M. Egas en zijn zoon Bas en in Sliedrecht door mevrouw L.C. van der Starre-Parel en haar dochter Anja. Betrokkenen zijn nabestaanden van Merwedegijzelaars. U bent van harte welkom de herdenking bij te wonen.

Anja van der Starre | maandag 4 mei 2015, 10:04

Waardige herdenking 70 jaar Merwederazzia

Vrijdag 16 mei 2014 vond in verzorgingshuis Overslydrecht de herdenking '70 jaar Merwederazzia' plaats. De opkomst was overweldigend, er waren zo'n 150 genodigden en belangstellenden!

Mij is van 21 oud-gijzelaars bekend dat ze nog in leven zijn. Deze mannen, waarvan de jongste nu 87 en de oudste 92 is, zijn allemaal persoonlijk voor de herdenking uitgenodigd. Om gezondheidsredenen of vanwege de grote afstand (twee gijzelaars wonen in Canada) konden elf heren geen gehoor aan de uitnodiging geven. De tien oud-gijzelaars die er wel waren, waren (uiteraard!) de eregasten van de herdenking. Verder waren er veel nabestaanden van de (reeds overleden) gijzelaars en vertegenwoordigers van de drie betrokken gemeentes: burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht, loco-burgemeester Theo Boerman van Hardinxveld-Giessendam en wethouder Wim de Jong van Werkendam.

Ben van der Hel, de voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Comité (die de herdenking organiseerde) opende de middag, waarna burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht en Harry Ruijs, de directeur van Kamp Amersfoort een toespraak hielden. Vervolgens las oud-gijzelaar Piet Baardman (88) een stuk voor uit zijn oorlogsdagboek (dit werd door veel mensen als heel bijzonder ervaren, vond ik zelf ook). Na het noemen van de namen van de 26 omgekomen gijzelaars werden er 2 minuten stilte in acht genomen. Vervolgens wandelden de aanwezigen in een stille tocht naar de plaquette aan de nabij gelegen Grote Kerk. Twee veteranen hielden naast de plaquette de erewacht. Hier hield Anja van der Starre, dochter van Merwedegijzelaar Bas van der Starre, nog een toespraak. Hierna legden Teus en Erick Görtemöller een krans ter nagedachtenis aan de Merwedegijzelaars. Teus (70) is de zoon en Erick de kleinzoon van de in Duitsland omgekomen gijzelaar Klaas Görtemöller. Teus was een baby toen zijn vader werd opgepakt om nooit meer terug te komen, hij heeft zijn vader nooit gekend. 

Van de herdenking zijn foto's gemaakt en een korte film. De foto's, die bijna allemaal zijn gemaakt door Gert Romijn uit Boven[Hardinxveld, zijn te zien op de Facebookpagina van de Merwedegijzelaars. De film is gemaakt door Dick van den Berg van A1Studio.

Anja van der Starre | dinsdag 20 mei 2014, 18:58

Herdenking razzia op 16 mei 2014

Op vrijdagmiddag 16 mei 2014 organiseert de stichting Comité 4 en 5 mei Sliedrecht van 15.30 tot 17.00 uur een bijeenkomst ter herdenking van het feit, dat er 70 jaar geleden in Sliedrecht en omstreken een grote razzia werd gehouden, waarbij honderden jonge mannen werden opgepakt. Plaats van samenkomst is verzorgingshuis Overslydrecht aan de Scheldelaan te Sliedrecht. 

Sprekers tijdens de herdenkingsbijeenkomst zijn de Sliedrechtse burgemeester Bram van Hemmen en Harry Ruijs, directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De namen van de 26 omgekomen gijzelaars zullen worden genoemd, waarna de aanwezigen twee minuten stil zullen zijn. Daarna worden belangstellenden uitgenodigd mee te lopen naar de plaquette aan de Grote Kerk te Sliedrecht, waar Anja van der Starre een toespraak zal houden. Ter afsluiting zal er een krans worden gelegd.

Iedereen is van harte welkom de herdenking bij te wonen.

Anja van der Starre | donderdag 27 februari 2014, 21:14

Merwedegijzelaars nu ook op Facebook!

Sinds 29 januari 2014 zijn de Merwedegijzelaars ook op Facebook te vinden met een eigen pagina! Het is mijn bedoeling om op deze pagina wetenswaardigheden en nieuws met belangstellenden te delen. Op deze manier wordt deze belangrijke gebeurtenis in de Alblasserwaardse geschiedenis bij een grote groep mensen onder de aandacht gebracht. Uiteraard blijft deze website dé bron van alle nieuws en documentatie.

https://www.facebook.com/pages/Merwedegijzelaars/1439301839636654

Anja van der Starre | woensdag 29 januari 2014, 07:45
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »